Veilig Verkeer Nederland - Afd. Moerdijk ( 0938 ) Zevenbergen - e-mail: vvn.afd.moerdijk@live.nl Bank - Amersfoort - NL 88 INGB 0006 9780 71

Deze VVN afdeling is ontstaan uit de VVN afdeling  van de voormalige gemeente Zevenbergen (na herindeling nu gemeente Moerdijk) en is inmiddels al ruim 25 jaar actief.  Tot de gemeente  behoren de kernen Willemstad, Helwijk *), Heijningen, Fijnaart, Standdaarbuiten, Klundert, Noorddhoek, Zevenbergen, Langeweg en Zevenbergschen Hoek en nog enkele buurtschappen zoals Oudemolen, Zwingelspaan-*) en Tonnekreek. De verkeersveiligheidsproblemen zijn in het uitgestrekte buitengebied, met veel landbouw- en vrachtverkeer, de recreatieve kernen zoals Willemstad, de industrieterreinen Moerdijk en Dintelmond en niet te vergeten de 23 basisscholen,  zeer divers. De afdeling Moerdijk hoopt door deze site nog meer benadert te worden met vragen over verkeersonveilig gedrag, verkeers onveilige situaties en de oplossingen daarvoor. Daar waar in het zoeken naar oplossingen de de afdeling Moerdijk niet over voldoende kennis en middelen beschikt wordt advies gevraagd bij de professionals van de landelijke VVN in Amersfoort

*)-De school in Zwingelspaan is per 01.09.2016 gesloten en de school in Helwijk in 2017

 

Het bestuur van de afdeling bestaat uit

Voorzitter:                             dhr. C. J. Voogt

Secretaris:                              mw. J. van  der Veer

Penningmeester:                    dhr. J. Kleemans

Algemeen Bestuurslid:          dhr. J. Beurskens

Projectmedewerker:              dhr. W. Wevers

Projectmedewerker:              mw. H. A. van der Woerd

 

 

De komende activiteit(en):

Resultaat van o.a. het Praktisch Verkeersexamen van Vrijdag 6 april 2018 is; dat onder zonnige omstandigheden ca. 300 leerlingen dit examen hebben afgelegd. Helaas moesten er toch weer 2 leerlingen door Rood rijden en zijn dus gezakt en ook moest aan 2 leerlingen worden meegedeeld dat er te veel fouten waren gemaakt waardoor ze niet geslaagd zijn.

Resultaat van de gehouden Opfriscursus 65+ was opnieuw een succes en is als zeer belangrijk ervaren. Een jaarlijkse terugkeer voor dan weer een nieuwe leeftidsgroep is zeer gewenst.

Donderdag 5 en Vrijdag 6 april 2018 zal het Verkeersexamen voor de Basisscholen worden gehouden

Donderdag 15 en Donderdag 22 maart 2018 is het OPFRISCURSUS 65+ voor de 62 de resterende inchijvingen van de 122 van 2017 

Vrijdag 8 december 2017 is de verlichting van ruim 300 fietsen gecontroleerd en voor 90% in orde bevonden. Deze aktie is geslaagd te noemen en voor herhaling vatbaar. 

Aan de eigenaren van de niet in orde bevonden verlichting is extra gewezen op het risico, bij aanhouding, van €. 90,-- boete

Vrijdag 8 december 2017 - Fietsverlichtingsactie op het Marklandcollege in Zevenbergen

Najaarsactie "Fris de winter in" met o.a. BOB-campagne; Fietsverlichting; Opfriscursus 25 - 70 jarigen; BROEM-dag ( zie hieronder ); Pubquiz; Actiedag Marklandcollege. Volg de wekelijkse informatie in de Moerdijkse Bode..

Donderdag 2 november 2017 BROEM-dag ( NU - OPFRISCURSUS ) voor 70 plussers ( met rijbewijs ) in de Niervaert te Klundert met de mogelijkheid van een EXTRA-Voorlichtingsdag op 26 oktober 2017. Aanmelden kan t/m 30 september 2017

Donderdag 18 mei 2017 was de "Proef-Info-Instructïe" aan de gebruikers van een scootmobiel een succes te noemen. Door onze Afd. Moerdijk werd in samenwerking met StelComfort, Fysiowave, Pearle Opticiens Zevenbergen, Surplus ergotherapie en Beter Horen en in aanwezigheid van Wethouder T. Zwiers namens de Gemeente Moerdijk deze middag georganiseerd. Het was een leuke en vooral een leerzame informatie/instructie die door alle aanwezigen als zodanig werd gewaardeerd. Bovendien vraagt dit om een vervolg waarvoor ( op elk moment ) aanmelding mogelijk is via e-mail: vvn.afdeling.moerdijk@live.nl of aan StelComfort via tel.: 0168-331300 

V.V.N. Afd. Moerdijk start een proef met instructie  / voorlichting aan gebruikers van een Scootmobiel. Deze start is donderdag 18 mei 2017 om 13.00 uur bij Stel Comfort aan de Campagne-weg 1 - Zevenbergben Inschrijving voor deze middag is nog mogelijk via  -   vvn.afd.moerdijk@live.nl.  -  De "Eigen Bijdrage" is €. 14,95.

9 april 2017. Resultaat van het Verkeersexamen 2017. Ook dit jaar is, uit informatie gebleken, dat het Theoretisch Verkeersexamen weer goed is gegaan. Onder gunstige weersomstandigheden  is ook het Praktisch Verkeersexamen tot tevredenheid afgewerkt. Kan het beter? Ja; want ook dit jaar werden er, met de onderdelen "Omkijken en Hand Uitsteken" en bij LA / RA niet de bin-nenbocht nemen, een aantal fouten gemaakt. Al met al geen reden om daarvoor te laten zakken. Helaas was er toch nog één leerling die zich niet hield aan "Rood is Stoppen".