Activiteiten:

Voor verschillende doelgroepen organiseert onze VVN afdeling elk jaar een aantal activiteiten om de verkeerskennis en -vaardigheid te testen of om weggebruikers aan te spreken op hun verkeersgedrag:

 

Verkeerseducatie op basisscholen : 

VVN moerdijk ondersteunt op 19 basisscholen de verkeereducatie met als doel het bevorderen van de verkeerskennis en -ervaring.  De scholen kunnen daarmee het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) verdienen.  Daarnaast stimuleert VVN de aanstelling van verkeersouders en zonodig verkeersbrigadiers. 

Verkeersexamen

Elk jaar organiseert  de afdeling moerdijk het theoretisch en praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 en 8 van bijna alle basisscholen in de gemeente.  Voor het praktisch examen komen de kinderen zelf op de fiets of met behulp van ouders met de auto naar de centrale kern Zevenbergen waar een gevariëerde fietsroute is uitgezet langs zoveel mogelijk verschillende verkeerssituaties.  De scholen bemensen zelf de controleposten. 

BROEM of Opfriscursus voor ouderen: 

Voor de doelgroep "senioren" regelt  VVN één- of tweemaal per jaar een voorlichtings/cursusbijeenkomst met de mogelijkheid voor een praktijktest in eigen auto onder toezicht van een rij-instructeur. 

Campagneborden :

In onze uitgestrekte gemeente (184m2) heeft VVN op de belangrijkste routes en toegangswegen 120 frames met campagneborden aangebracht waarvan er 90  elke twee maanden worden gewisseld.  De "wissel" loopt gelijk met de landelijke acties en wordt ondersteund met vergelijkbare publicaties op de TV kabelkrant van de locale omroep RTVM en in het blad de Moerdijkse Bode.  Daarnaast hangen er  op drukke locaties vaste campagneborden zoals:  pas op de Dode Hoek, Oog voor Motorrijders, Hoe hard rijdt U nu, en Geef Fietsers de ruimte.  Bovendien zijn bij 23 scholen 70 borden "Minder Snel bij  onze school" opgehangen. 

Acties middelbare scholen:

Voor de specifieke doelgroep "middelbare scholieren" (12 - 16 jr)  wordt, in samenwerking met de gemeente, geprobeert om bewustwordingsacties op te zetten, door scholieren te wijzen op hun verkeersgedrag en de gevolgen daarvan. 

Buurt en Wijk acties:

Eveneens samen met de gemeente probeert VVN  "wijkacties"  te faciliteren gericht op het verbeteren van het verkeersveiligheidsgedrag in de eigen wijken.