Overleg

Bestuursoverleg:

Vijf á zesmaal per jaar worden de geplande activiteiten, de financiële situatie, en eventuele meldingen van onveilige situaties of gedrag voorbesproken in het "bestuursoverleg.

Verkeersoverleg met de gemeente:

Samen met de politie, de opsporings ambtenaren (boa's),  de gemeentelijke verkeers- en mobiliteitsadviseurs en de wethouder worden eveneens 5 á 6 maal per jaar alle hardnekkige verkeersklachten besproken en voorzien van een advies voor een mogelijke oplossing. Deze kan bestaan uit handhavend optreden door de politie of BOA's, uit extra educatieve maatregelen door VVN of uit extra of andere bebording (verkeersbesluiten). Ook ingrijpende fysieke maatregelen zoals verkeersremmende maatregelen zijn mogelijk. Daarnaast worden zoveel mogelijk de reconstructie en nieuwbouwplannen getoetst op verkeersveiligheidsaspecten.   In enkele, politiek gevoelige verkeerssituaties,  wordt nog onafhankelijk advies gevraagd van de VVN districts verkeersconsulenten. 

​Helaas werd dit "Oveleg"met ingang van 2016 stop gezet

Reconstructie-, nieuwbouw- en gebiedsplannen:

Voor veel "bewonersavonden " of  "inloop" middagen wordt VVN uitgenodigd om samen met de bewoners naar verkeersveilige oplossingen te zoeken. 

BVL overleg :

Twee keer per jaar wordt met de basisscholen de verkeerseducatie geëvalueerd.